onsdag 7 mars 2012

Järn

Jag har fått i uppgift att leta reda på materialet järns värmekonduktivitet och värmekapacitet.


Järn.
Järn är det fjärde vanligaste grundämnet som finns i vår jordskorpa. Järn är ett viktigt ämne som vi människor är i behov av och finns i olika livsmedel. Järnet finns i vårt hemoglobin och hjälper då syret att transporteras ut till cellerna. 

Värmekonduktivitet
är hur bra ett material kan leda värme. Metaller är överlag bra på att leda värme, så när vi rör någon metall (järn) som är kallare än vår egen hud så kommer värmen från vår hand att ledas till metallen. Detta är då varför vi anser att metallen känns kall när vi rör vid den. Värmekonduktiviteten hos grundämnet järn ligger på 82 W/(m·K)
Metallen järn leder värmen som i sin tur effektivt kan transporteras vidare i materialet. Detta beror på att metallatomer har gemensamma elektroner som snabbt kan leda energin vidare till grannatomerna.   


Värmekapacitet
är hur väl materialet kan lagra värme. Järnets värmekapacitet ligger på 450 J/(kg·K) vilket kan ses som högt om vi jämför med glasets värdekapacitet som ligger på 0,84. Alltså kan järn både lagra och leda värme bättre än vad t.ex materialet glas gör. 


Jag har hittat min information på följande ställen.


http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rny
Conceptual Physics
http://www.human-academy.com/vetenskaper/naturvetenskap/termi.asp#Värmeledningsförmågan
http://illvet.se/ ( illustrerad vetenskap)


/ Sofia 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar